0 (212) 526 30 03 - 511 47 13
Sosyal Medya Hesaplarımız

Burs Başvurusu İçin Tıklayın

MTTB

Milli Türk Talebe Birliği

Milli Türk Talebe Birliği 1916 yılında kurulusundan 1980 tarihindeki kapatılışına kadar olan 64 yıllık tarihi boyunca yakın tarihimizde önemli roller üstlenmiştir. Türkiye’nin en ücra yerlerine kadar teşkilatlanarak bürolar açan MTTB, 1980 tarihinde kapandıktan sonra bile Türkiye gündeminde önemini kaybetmemiş bir gençlik hareketidir.

MTTB Hakkında ve MTTB Tarihçesi

MTTB Kuruluşu ve İlk Yılları


Osmanlı’dan günümüze, yakın tarihimizin en büyük gençlik hareketinin adıdır Milli Türk Talebe Birliği (MTTB). 1916 yılında Daru’l Fünûn’da okuyan bir grup öğrenci tarafından kurulmuş, 1980 darbesi ile kapatılmıştır. Hatta 1980 darbesinin yapılmasının örtülü ancak temel sebebinin MTTB’nin önlenemez yükselişinin önüne geçmek olduğu bilinmektedir.MTTB hakkında özet bilgi için tıklayınız.


Ancak bu ocak hiçbir zaman söndürülememiş, küllense de için için yanmaya devam etmiştir. Nitekim MTTB kapatıldıktan sonra tüzüğü gereği, bütün mevcudiyeti ve misyonu MTTB’nin yan kuruluşu olarak 1971 yılında kurulan Fatih Gençlik Vakfına devredilmiş, böylece gençliği yetiştirmeye yönelik faaliyetler her şartta aralıksız sürmüştür. 50. Dönem Genel Başkanı Muhterem Ömer Öztürk tarafından, belki de ilerideki sıkıntılar öngörülerek kurulan Fatih Gençlik Vakfı halen bu misyonu sürdürmektedir. Fatih Gençlik Vakfı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Türk Talebe Birliği adıyla ilk kurulduğu yıllarda alev topu bir ortamda savaşlarla boğuşan bir ülkede hemen hemen bütün kurucu ve üyelerini savaşa göndermiş olan Birlik, şehid ve gaziler vererek vatan savunmasına katkı sağlamıştır.


MTTB Tevfik İleri Dönemi


1931’e kadar kayda değer bir varlık gösteremeyen MTTB, bu yıllarda Teknik Üniversite talebesi olan Tevfik İleri’nin genel başkan olmasıyla faaliyetlerini artırmış, milli ve manevi değerlerin ağır bir kıyıma tâbi tutulduğu baskılarla dolu bu dönemde adından söz ettirmeye başlamıştır. Razgrad Hadisesinin protesto edilmesi, 18 Mart Çanakkale Şehitleri’nin anılması, İstiklal Marşı çalınırken ayağa kalkılması âdetinin başlatılması gibi faaliyetler Tevfik İleri’nin Milli Türk Talebe Birliği başkanı olduğu dönemin şartlarında yapılabilen faaliyetler olmuştur. Bu dönemde Tevfik İleri tarafından çıkarılmaya başlanan ve milletin aslî değerlerine üstü kapalı da olsa kısmen değinmeye çalışan “Birlik” Gazetesi, yüksek trajlara ulaşmaya başlayınca, 1933’te hükümet tarafından derhal yayından kaldırılmış, ancak 14 sayı çıkarılabilmiştir.


1946 -1965 Dönemi


1936 yılında kapatılan MTTB, 1946 yılında bir grup gencin müracaatıyla yeniden açılmıştır. Bu yıllarda bazı nümayişlerle, milli refleks, MTTB tarafından ayakta tutulmaya çalışılmış ancak 1960 darbesini kurum olarak açıktan destekleyecek kadar sistemle entegre bir çizgide faaliyet yürütülmüştür.


1950 ila 1965 yılları arasında Genel Başkanlık yapmış olan kişiler sırası ile; Rehâi İslam, Dr. Suphi BaykamKamuran EvliyaoğluNejat Cerman, Orhan SakaryaYaşar ÖzdemirFaruk Narin ve Yüksel Çengel'dir.


Bu sönük devrede memleketi içten yıkmaya çalışan ve bu uğurda ya­yınlar yapan Tan, Görüşler, Yeni Dünya, Gün gibi gazete ve dergileri pro­testo amacıyla İstanbul ve Ankara’da miting ve yürüyüşler yapılması millî ruhun şahlanışı olarak görülüyordu.

Yüksel Çengel devresinde göze çarpan hadiselerden biri de M.T.T.B. binasında Türkiye İşçi Partisi kongresinin yapılmasıdır. Milli Türk Talebe Birliği’ne gönül veren gençlerce büyük tepkiyle karşılanan bu hadise protestolara sebep olmuş, Yüksel Çengel dönemi hatalarının en büyüğü olarak tarihe geçmiştir.


1965-1971 Dönemi


1965 senesinde Rasim Cinisli’nin 47. Dönem MTTB başkanı olmasıyla milliyetçi – muhafazakar söylemler benimsenmeye başlamıştır. Rasim Cinisli dönemi Milli Türk Talebe Birliği’nin sol kesimden sağa bir geçiş dönemi olmuştur. Bu dönemde Milli Gençlik isimli dergi çıkarılmaya başlanmış, Peyami Safa, Necip Fazıl gibi isimler bu dergide yazı yazmışlardır. 1966’da Komünizmi Telin mitingi düzenlenmiştir.


Bu devre, ihtilâldan o zamana kadar yapılanların toplamından fazla ve çoğunluğuyla müspet faaliyetlerin yapıldığı, İstanbul’un fethinin 512. yıldönümü M.T.T.B. tarafından coşkun bir he­yecanla kutlandığı dönem olmuştur.

Takip eden 48 ve 49. Dönemlerde MTTB, çeşitli protesto ve devlet mekanizmalarıyla işbirliği içinde düzenlenen çok sayıda mitinglerle adından söz ettirmiş ancak henüz Türk Gençliğinin temsilcisi olma iddiasından uzak, üye sayısı sınırlı bir teşkilat olarak kalmaya devam etmiştir. İsmail Kahraman ve Burhanettin Kayhan’ın başkanlık yaptığı bol mitingli bu dönemlere ait faaliyet raporları (tıklayınız)  incelendiğinde; Şahlanış Mitingi, Kıbrıs Mitingi, Fetih Mitingi, Ayasofya’da namaz faaliyetleri dışında birkaç konferans ve açık oturum gerçekleştirildiği görülmektedir.


MTTB’nin 1971 öncesi faaliyetlerine genel olarak bakıldığında, vesayet odaklarının zaman zaman kontrolüne girdiği, bazı faaliyetleriyle onların ekmeğine yağ sürdüğü görülmektedir.

1971-1973 MTTB Ömer Öztürk Dönemi:


26 Mart 1971’de Ömer Öztürk’ün genel başkan seçilmesiyle Milli Türk Talebe Birliği’nde  yepyeni bir dönem başlamıştır. Milli Türk Talebe Birliği artık günden güne daha çok gence hitap eden kitlesel bir gençlik hareketi haline gelmiş ve gençliğin sokaktan, slogandan, anarşiden koparılıp; eğitime, ilme, kültüre çekildiği bir dönem olmuştur.


Önceki dönemlerde genel muhasiplik vazifesi yapan Ömer Öztürk, Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nde eğitimini sürdürmüş, muhasiplik döneminde MTTB’yi ve Türkiye’yi temsilen Birleşmiş milletler genel kurulunda konuşma yapmıştır. Mürşidi Sami Efendi Hazretlerinin teşviki ile 50. Dönem genel başkanlığı görevini kabul etmiştir.   MTTB Ömer Öztürk Dönemi Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.


Ömer Öztürk döneminin (50. Dönem)  bazı faaliyetleri:

  • Sosyal İlimler Enstitüsü’nün kurulması: Enstitünün duyurulduğu basın toplantısında şu ifadeler geçmektedir: “Muhterem üniversite öğretim üyeleri, kıymetli basın mensupları

MTTB, şimdiye kadar dünyanın hiçbir teşkilatına nasip olmayan tarihi bir hamle yaparak Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri FINDIKOĞLU, Prof. Dr. Ayhan SONGAR, Prof. Dr. Mehmet KAPLAN, Prof. Dr. Sabahaddin ZAİM, Prof. Dr. Selçuk ÖZÇELİK, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, Prof. Dr. İbrahim KAFESOĞLU, Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Prof. Dr. Muharrem ERGİN yazar ve öğretim üyesi Ahmet KABAKLI’dan müteşekkil, daimi bir ilim adamları kadrosu ile Türkiye’de bir benzeri daha bulunmayan Sosyal İlimler Enstitüsü adı altında bir müessese açmış bulunmaktadır.”


MTTB 1973-1980 Devresi:

Bu dönemde sırasıyla; Raşit Ürper, Abid Özmen, Rüştü Ecevit, CemaleddinTayla, Kasım Yapıcı, Haşmet Oğuzalp ve Vehbi Ecevit MTTB Genel Başkanı olarak görev yapmıştır. (Son genel başkan Vehbi Ecevit hâlen Fatih Gençlik Vakfı başkanlığını sürdürmektedir.)

Bu devrede MTTB, teşkilatlarını genişletmeye devam etmiş, il ve ilçelerde her yıl yeni şubeler açılmıştır.

Bu dönemde MTTB aktif siyasetin içine çekilmek istenmişse de, bunun MTTB’deki hizmetin ve gençlik hareketinin doğasına aykırı olduğu, burada yetişen gençlerin zaten her alanda memlekete hizmet edecekleri, gençliğin yetiştirilmesine odaklanılması gerektiği gerekçeleriyle bu devrenin MTTB yöneticileri tarafından aktif siyasetin bir parçası olunmasına izin verilmemiş ve MTTB kendi çizgisinde hizmetlerine devam etmiştir.

Konya Yurdu (www.konyayurdu.org ), Vakıflar Yurdu, Rüstem Paşa Yurdu, Beşirağa Medresesi, İlim Yayma gibi yurtlar bu dönemlerde MTTB’nin âdetâ insan kaynağı deposu olarak gençliğe hizmet etmiştir.

Yunana İhtar Mitingi, Altın Kalem Bilgi Yarışması, Millî Gençlik, Çatı ve Tebliğ dergilerinin çıkarılması

Geceler ve Anma Toplantıları, Teşkilât Başkanlar Toplantıları, Spor ve Eğitim Kampları (Bursa, Beykoz, Kıbrıs…) Türkiye geneli deneme sınavları… gibi faaliyetler bu dönemde göze çarpmaktıdır.

M.T.T.B.’nin Bozkurt olan amblemi 1976 yılında kitap (Kur’an) ile değiştirilmiştir. 

Fetih Mitingleri düzenlenmiş, Ayasofya’da defalarca namaz kılınmıştır. 56. Dönem Faaliyet Raporundan:

- 13 Mayıs 1977 Cuma günü 500 kadar M.T.T.B.T’li genç Ayasofya’da na­maz kıldı Namazın basında akisleri büyük oldu.

- 26 Mayıs 1977 Perşembe günü 1000 i aşkın M.T.T.B.’li genç Ayasofya’da ikinci kez namaz kıldı,

1971’de başlayan dönemde kurumsal  / kitlesel faaliyetler yanında kişisel gelişime de çok önem verilmiş; “İslam’ı öğren, yaşa; öğret, yaşat” düsturu hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Günümüzde ülkemizin yönetiminde, bürokraside ve diğer alanlardaki pek çok kişi Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında değerlerini, teşkilatçılığı, birlik ve bareberliğin getireceği neticeleri öğrenmiş ve meyvesini toplamıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1976’da Rüştü Ecevit’in başkanlığı döneminde MTTB Kültür Müdürü olarak görev yapmıştır.

Milli Türk Talebe Birliği, 80’lere gelindiğinde, “MTTB vagon olamaz, lokomotiftir” anlayışını tamamen yerleştirmiş, Türkiye çapında 250 civarı şubesi bulunan, Necip Fazıl’ın deyimiyle “madde ve manaya hâkim”, gönüllere girmiş kitlesel bir gençlik hareketi hâline gelmiştir.

Nihayet 12 Eylül 1980’de yönetime el koyan askerî yönetim tarafından (MTTB) Milli Türk Talebe Birliğinin faaliyetleri durdurulmuş, devam eden süreçte tamamen kapatılması neticesinde genç­liğin yetişmesine yönelik sorumlulukları ve tüzüğü gereği bütün mevcûdiyeti Fâtih Gençlik Vakfı’na (fgv.org.tr) devredilmiştir.

Fatih Gençlik Vakfı faaliyetlerini aynı çizgide sürdürmektedir.

MTTB videolarını buradan izleyebilirsiniz.

Whatsapp Yayın Aboneliği

Buraya tıklayarak güncel sohbetler, yazılar, makaleler, gelişmeler ve etkinliklerden haberdar olmak için Whatsapp yayınımıza abone olabilirsiniz.